Søkt i 2010 om kulturmidlar frå kommune
Vossestrand Sogelag prosjekt: "Jakobskyrkja". Merking og opprusting av gangstiar
 På Vossestrand er det lang tradisjon for å vitje Jakobskyrkja, ei fjellhole i Helgaberget.                 
 Om lag 4 km frå Oppheim og 4 km frå Vinje   Om lag 600 m stigning frå Vinje og, 500 m stigning frå Oppheim         
 Eit par tusen har skrevet seg inn i gjesteboka, som ligg i hola, det siste ti-året.                
Vegen til Jakobskyrkja er no merka med enkle merka stolpar frå Finne til Jakobskyrkja     Men vegen frå Vinje mot Helgaberget til Jakobskyrkja var og mykje brukt  
                            
Ein føreset at alle grunneigere på strekkja skriv på samtykke                
Vegen skal merkast med piktogram i blå farge ( Tursti klasse)                
               


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger