Jørdre, Granvin
Jørdre, Granvin. Eigar av foto: Oddvar Drevsjø               foto1578
Jørdre, Granvin.
Eigar av foto: Oddvar Drevsjø                             foto1578 

Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger